pealkiri
Inimkapitali aruandlus Eestis finants- ja krediidiasutuste näitel
Human Capital Reporting in Estonia: Evidence from Financial and Credit Institutions
Практика отчётности человеческого капитала среди кредитно-финансовых учреждений Эстонии
autor
Ahmatova, Svetlana
kaitsmiskuupäev
keel