pealkiri
Seosed eluasemega rahuolu, eluasemeprobleemide ja majandusliku suutlikkuse vahel, Eesti näitel
Relations between housing satisfaction, housing problems and economic capacity. The case of Estonia.
märksõnad
eluasemeprobleemid
majanduslik suutlikkus
üürnik
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel