pealkiri
Kukersiitses põlevkiviõlis sisalduvad fenoolid: uus määramismetoodika ja tulemused
Phenols in kukersite shale oil: a new measurement method and experimental data
märksõnad
osavähimruutu regressioon
hüdroksüülrühm
partial least squares regressioon
hydroxyl group
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access