pealkiri
EL liikmesriikide maagaasivarustus ja gaasituru hinnakujunduse mõju energeetika sektorile
EU member states natural gas equipment and gas market pricing impact the energy sector
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel