pealkiri
Biomassil töötava koostootmisjaama soojuse akumulatsioonipaakide paigaldamise efektiivsuse hindamine
Thermal Energy Storage Assessment for Biomass Combined Heat and Power Station
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel