pealkiri
Tööelu kvaliteeti mõjutavad tegurid organisatsiooniliste muutuste kontekstis
Factors influencing the quality of work life (QWL) in the context of organizational change
autor
Harjo, Merle
märksõnad
tööalane heaolu
organisatsiooniülesed muudatused
quality of work life
occupational wellbeing
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel