pealkiri
Kukersiitsete keskõli fraktsioonide omavahelise segunemisega kaasneva mahu muutuse kvantitatiivne hindamine
Quantitative Evaluation of the Volume Change Accompanying the Mixing of Kukersite Oil Fractions
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access