pealkiri
Soolise palgalõhe erinevus ja selle põhjused avalikus sektoris ja erasektoris: Eesti näitel
The Differences and Reasons of the Gender Pay Gap in the Public Sector and the Private Sector: the Case of Estonia
autor
Liivoja, Kristiane
kaitsmiskuupäev
keel