pealkiri
Innovatiivse toote arendamise aspektid jalgratta hoidja näitel
Innovative product development aspects on the example of a bicycle rack
autor
Alli, Maryam Oluwatoyin
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal