pealkiri
Ericsson Eesti AS varude omamise kogukulu optimeerimine EMS-teenuste abil
Optimization of inventory holding costs by using Electronic Manufacturing Services in Ericsson Estonia Ltd
märksõnad
EMS-teenused
electronic manufacturing services
safety stocks
distribution centers
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit