pealkiri
Rekultiveeritud Narva ja Aidu põlevkivikarjääride varise koostise ja hulga mõju mullaelustiku arvukusele ja mitmekesisusele
The impact of composition and quantity of litter of recultivated Narva and Aidu oil shale quarries on the abundance and diversity of soil biota
autor
Maršalok, Inga
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel