pealkiri
Seotud osapooli käsitleva info avalikustamise nõuded, nende täitmine ja probleemid Eestis
Requirements for Related Party Disclosures, Conforming to the Requirements and Respective Problems in Estonia
autor
Aulik, Kristi
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel