pealkiri
Liginullenergia elamu piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivused
Linear thermal transmittance of nZEB residential buildings
autor
Jakunin, Sander
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.