pealkiri
Töötajate hinnang ühinemisprotsessile ja sellest tulenevad ettepanekud parendamist vajavate valdkondade ühinemisjärgseks edendamiseks rahvusvahelise farmaatsiaettevõtte Baltikumi esinduste näitel
Employees assessment of the merger process and proposals for further post-merger improvement of areas that need to be developed in Baltics entities of international pharmaceutical company
autor
Tkatšenko, Viktoria
kaitsmiskuupäev
keel