pealkiri
Immateriaalse põhivara arvestuse areng (patendi, kaubamärgi ja autoriõiguse näitel)
Development of the Accounting of Intangible Assets (on the Example of the Patent, a Trademark and Copyright)
Развитие учёта нематериального основного имущества (на примере патента, торговой марки и авторского права)
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel