pealkiri
Nurkühenduste tugevus erinevates materjalides
The Strength of corner joints in different materials
märksõnad
nurkseotis
eerungseotis
tüübelseotis
lamelltüübliseotis
rööptappseotis
arukask
valchromat
diagonaalne surve
diagonaalne tugevus
corner joint
butt joint
miter joint
biscuit joint and box finger joint
medium density fiberboard
chipboard and Valchromat
diagonal tension
diagonal compression
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel