pealkiri
Haagi konventsioon laste kaitsmise ja riikidevahelise lapsendamise alase koostöö kohta – täitmatajätmine ja laste põhiõigusi
The Hague convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoptions – Non-Hague adoptions and fundamental Rights of the children
autor
Saarinen, Joona Kristian
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel