pealkiri
Avaliku ja erasektori koostöö võimalikkus riigimaantee E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Mäo lõigu ehitamise näitel
Possibility of a public-private partnership with the example of constructing a road section of the national road E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa between Kose and Mäo
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information