pealkiri
Põlevkivi kaevandamise geoloogilised tingimused ja tehnoloogilised võimalused Narva karjääri näitel
Geological conditions and technological possibilities of oil shale mining in Narva opencast
kaitsmiskuupäev
keel