pealkiri
Pooriavajate ja nende kontsentratsioonide mõju ühekomponentse polüuretaanvahu omadustele
The impact of cell openers and their concentrations on the properties of one component polyurethane foam
autor
Vitkovski, Nadežda
märksõnad
ühekomponentne polüuretaanvaht
pooriavaja
one component polyurethane foam
cell opener
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access