pealkiri
Raamatupidamise aastaaruande lisade koostamine Eestis Euroopa Liidu direktiivist 2013/34/EL lähtudes
Preparation of the Notes to the Financial Statement According to European Union Directive 2013/34/EU
autor
Ulm, Kairit
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel