pealkiri
Kütte- ja jahutusüsteemide ringluspumpade paindlikkusteenuses kasutamise mõju hoone elektri- ja soojustarbimise profiilidele
The impact of usage of heating and cooling systems’ secondary pumps in the smart grid on building’s electricity and heat consumption profiles
autor
Vasman, Sofia
kaitsmiskuupäev
keel