pealkiri
Gaasiliste põlevkivi ümbertöötlemise produktide põletamistehnoloogia eripärasuste uurimine
Research of specific aspects of the combustion technology of gaseous products from oil shale processing
Исследование особенностей технологий сжигания газообразных продуктов сланцепереработки
autor
Bersenev, Konstantin
märksõnad
generaatorgaas
põletamistehnoloogia
põletusseadmed
lämmastik- ja väävlioksiidid
combustion technology
co-combustion control method
combustion units
nitrogen and sulfur oxides
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
ei kuulu avalikustamisele