pealkiri
Exceli-põhised konsolideerimislahendused – nelja kontserni näitel
Consolidation Solutions in Excel – Based on Empirical Analysis of Four Consolidation
autor
Egel, Doris
märksõnad
nõuded konsolideerimistarkvarale
konsolideeritud finantsaruanded
requirements for consolidation software
consolidated financial statements
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit