pealkiri
Kas ametliku keele oskus toob kaasa piiriüleste kodanike bürokraatliku diskrimineerimise? Korrespondentseksperiment Saksamaal
Does official language proficiency lead to bureaucratic discrimination of cross-border citizens? A correspondence experiment in Germany
autor
Balbach, Thomas
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.