pealkiri
Kohalike omavalitsuste maksuautonoomia Eestis
Tax autonomy of local governments in Estonia
märksõnad
fiskaalne detsentraliseerimine
maksuautonoomia suurendamine
fiscal decentralization
tax autonomy
OECD member countries
local taxis
increasing tax autonomy
kaitsmiskuupäev
keel