pealkiri
Strateegia elluviimine ja tegevuspoliitika Eesti Maksu- ja Tolliameti näitel
Strategy Implementation and Action Policy on the Example of Estonian Tax and Customs Board
autor
Rand, Karin
kaitsmiskuupäev
keel