pealkiri
Biomassil töötava koostootmisjaama perioodilised hooldustööd ja käidu analüüs Fortum Pärnu koostootmisjaama näitel
Periodic maintenance in biomass-fired CHP plant and operation analysis of Fortum Pärnu CHP plant
autor
Lillepõld, Remo
märksõnad
hooldusstrateegijad
hoolduse kriitilisuse indeks
perioodilised hooldus- ja remonditööd
koostootmisjaama käiduandmete analüüs.
CHP maintenance
maintenance strategies
maintenance criticality index
periodic maintenance and repair work
operational data analysis of CHP plant
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav Taltech raamatukogu võrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi raamatukogu arvutivõrgu kasutajale.