pealkiri
Väärtuste edendamise selgituste kasutamine: ekspertarvamused laia seletatavuse võimaluste kohta erinevate väärtuste edendamiseks ennustava politseitöö kontekstis
Using explanations to foster values. expert opinions on the potential of broad explainability to foster different values in the context of predictive policing
autor
Vrieling, Tim Wei Shi
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel