title
Hoovuste, vee temperatuuri ja veesamba kihistatuse analüüs kavandatava tuumaelektrijaama jahutusvee sissevõtu ja väljalasu võimalikes piirkondades
Analysis of currents, water temperature and water column stratification in the possible cooling water intake and outlet areas of the proposed nuclear power plant
author
Kompus, Luise
keywords
temparatuur
vesijahutus
tuumaelektrijaamad
Kunda laht
intake
inflow
water cooling system
Kunda Bay
extreme temperatures
supervisor
defence date
language