pealkiri
Hoovuste, vee temperatuuri ja veesamba kihistatuse analüüs kavandatava tuumaelektrijaama jahutusvee sissevõtu ja väljalasu võimalikes piirkondades
Analysis of currents, water temperature and water column stratification in the possible cooling water intake and outlet areas of the proposed nuclear power plant
autor
Kompus, Luise
märksõnad
temparatuur
vesijahutus
tuumaelektrijaamad
Kunda laht
intake
inflow
water cooling system
Kunda Bay
extreme temperatures
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel