title
Piimatööstuste reovete puhastamise tehnoloogiad
Technologies for dairy wastewater treatment
author
Rein, Tatjana
keywords
piimatööstuse reovesi
füüsikalis-keemiline töötlus
aeroobne töötlus
anaeroobne töötlus
dairy wastewaters
physico-chemical treatment
aerobic treatment
defence date
language