pealkiri
Piimatööstuste reovete puhastamise tehnoloogiad
Technologies for dairy wastewater treatment
autor
Rein, Tatjana
märksõnad
piimatööstuse reovesi
füüsikalis-keemiline töötlus
aeroobne töötlus
anaeroobne töötlus
dairy wastewaters
physico-chemical treatment
aerobic treatment
kaitsmiskuupäev
keel