title
Eesti puitmajatootjate tarneahelad välisturule sisenemisel
Estonian wooden house manufacturers supply chains for entering foreign market
author
Mitt, Arlyn
keywords
tee-või-osta
puitmajade tootmine
foreign market
make-or-buy
wooden house manufacturing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information