title
Tehnoloogiliste parameetrite ja jahuparandajate mõju rukkileiva omadustele ja tootmise efektiivsusele
The effect of technological parameters and bread improvers on the properties and production efficiency of rye bread
author
Timofejeva, Irina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information