title
Eesti energiamajandus aastani 2030
Estonia's energy strategy to 2030
author
Matt, Jaan
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal