title
Laevapereliikmete psühholoogilise abi osutamise ja nõustamise vajadus Eestis tegutsevate laevandusettevõtete näitel
The need for providing psychological help and counseling to the members of the ship's crew, on the example of shipping companies operating in Estonia
author
Link, Helen
supervisor
Tohvelmann, Mari-Liis
defence date
language