title
Laser Scanning of Built Environment and Landforms with Spatial Modelling Applications
Laserskaneerimine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel ning tulemuste modelleerimine
author
Julge, Kalev
keywords
accuracy assessment
ground filtering
täpsuse hindamine
maapinna filtreerimine
description
Doctoral thesis 4/2018
Doktoritöö 4/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949832033 (publication)
ISBN 9789949832040 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language