title
Vangide inimõiguste põhjendamatud piirangud ja nende tagajärjed
Unjustified limitations of prisoners’ human rights and consequences of it
author
Pavlenko, Maria
keywords
vangide inimõiguste kaitse
vangide valimisõigus
piinamise keelamine
vangide õigus haridusele
vangide õigus tööle
HIV+ vangid
taasintegreerimine
protection of prisoners’ human rights
prisoners right to vote
prohibition of torture
ill-treatment
prisoners right to education
prisoners right to work
HIV+ prisoners
reintegration
defence date
language