title
Stora Enso Eesti AS talatehase höövelliini optimeerimine
Stora Enso Eesti AS beam production planing line optimization
author
Saarma, Indrek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit