title
Toidurasvade füüsikaliste ja keemiliste omaduste uurimine
Analysis of physical and chemical properties of edible fats
author
Külm, Mihkel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal