title
Rukkipala tehnoloogilise protsessi kaardistamine uue tootmisliini juurutamisel
The implementation of a new production line of a rye crust bread Rukkipala and the mapping of its technological process
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Pooland, Barbara
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal