title
Mudeli-põhine testimine keskkonnaga TestIt: robotite operatsioonisüsteemi juhtumiuuring
Model-Based Testing with TestIt: the Robot Operating System case-study
keywords
supervisor
Vain, Jüri; Ganter, Gert
study program
defence date
language