title
Piiriülese meretranspordi formaalsuste andmevahetussüsteemi esialgne analüüs
Preliminary analysis of cross-border data exchange system for maritime transport formalities
author
Altnurme, Hendrik Ekke
keywords
piiriülene andmevahetussüsteem
infosüsteemi analüüs
cross-border data exchange system
information system analysis
supervisor
defence date
language