title
Piiriülese meretranspordi formaalsuste andmevahetussüsteemi esialgne analüüs
Preliminary analysis of cross-border data exchange system for maritime transport formalities
supervisor
defence date
language