pealkiri
Piiriülese meretranspordi formaalsuste andmevahetussüsteemi esialgne analüüs
Preliminary analysis of cross-border data exchange system for maritime transport formalities
autor
Altnurme, Hendrik Ekke
märksõnad
piiriülene andmevahetussüsteem
infosüsteemi analüüs
cross-border data exchange system
information system analysis
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel