title
Tehnoloogilised, õiguslikud, eetilised ja sotsiaalsed küsimused genotüübi andmete ühendamisel terviseandmetega eesti e-tervise süsteemis
Integrating clinical and genomic data in Estonian Health Information System: Technological, legal, ethical and social perspectives
author
Loorits, Liis
supervisor
defence date
language