title
Tööinspektsiooni teenistujate teadlikkus organisatsiooni ja ametikoha eesmärkidest töörahulolu tegurina
Awareness of the staff of the Labour Inspectorate of organizations and positions goals as a factor of job satisfaction
author
Kahar, Anni
keywords
organisatsiooni ja ametikoha eesmärgid
objectives of positions
leaders function
overall job satisfaction
defence date
language