title
Vaiete vähenemine ja protsessi parendamine logistikaettevõttes rakendades 6 Sigma DMAIC metoodikat
Disputes decrease by process errors elimination using Six Sigma DMAIC in logistic company
author
Vassitseva, Julia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal