title
Vahend Galois' alam-hierarhiate visualiseerimiseks erinevatel abstraktsiooniastmetel mitmekihiliste süsteemide jaoks
Tool for Visualizing Galois Sub-hierarchies for Multi-layered Systems at Various Abstraction Levels
keywords
Galois alamhierarhia
GSH
formaalne kontsept
graafi genereerimine
graafi visualiseerimine
Galois sub-hierarchy
formal concept
graph generation
graph visualization
supervisor
study program
defence date
language