title
Ro-pax tüüpi laeva automaatse laadimissüsteemi teostusvõimalused
Implementation Possibilities of an Automatic Loading System for a Ro-pax vessel
author
Starov, Daniil
defence date
language